Diagnostika a léčba neplodnosti

Toužíte po dítěti? ...

... váš sen může být reálný

Metody a diagnostické postupy reprodukční medicíny

Spermiogram, datace styku - časovaný styk, intrauterinní inseminace, IVF - In vitro fertilizace, ICSI - Intracytoplasmatická injekce spermie, PICSI - zdokonalená metoda ICSI, asistovaný hatching, prodloužená kultivace.

Mimotělní oplodnění - In Vitro Fertilizace (IVF)

Mimotělní oplodnění je nejčastěji užívanou metodou asistované reprodukce.

Co byste měli vědět, než přijdete na první IVF (umělé oplodnění)

Jaké osobní a zdravotní údaje jsou potřeba, jaké testy je nezbytné absolvovat a další informace.

A.

Metody a diagnostické postupy reprodukční medicíny

Spermiogram - analýza ejakulátu, což je zjištění kvality spermií a tedy plodnosti muže. Jedná se o laboratorní vyšetření ejakulátu, u kterého se hodnotí dvě složky vlastností - makroskopické a mikroskopické. Odběr se uskutečňuje v odběrové místnosti svépomocí po sexuální abstinenci 2 až 3 dnů.

Datace styku - časovaný styk - pokud víme, že žena má zdravé a průchodné vejcovody a muž má normální hodnoty spermiogramu, přistupujeme k časovanému styku. Po kontrolách na ultrazvuku určíme optimální dobu ovulace a naplánujeme páru nejvhodnější období pro pohlavní styk.

Intrauterinní inseminace - používáme v případě volné průchodnosti vejcovodů a při fyziologických hodnotách spermiogramu. Přímo do dutiny děložní, méně často do hrdla děložního, se zavádějí ty nejkvalitnější spermie (po zpracování v andrologické laboratoři). Výkon se provádí ambulantně bez narkózy, pomocí tenkého plastového katetru.

IVF - In vitro fertilizace - mimotělní oplodnění se používá v případě dobré kvality spermií, v případě neprůchodných nebo chybějících vejcovodů, při selhání jednodušších metod, v případech endometriosy, špatné funkce vaječníků. K přípravě organismu ženy se ordinují stimulační léky umožňující nárůst většího počtu foliklů (dutinek obsahujících vajíčka) ve vaječnících. Odběr vajíček trvá jen několik minut a pokud žena nemá žádné potíže, odchází po 2 hodinách v doprovodu domů. Ve stejný den odevzdává partner ženy vzorek spermatu. Při dobré kvalitě spermií se vajíčka oplozují jejich přidáním a oplození se děje přirozeným způsobem v inkubátorech.

ICSI - Intracytoplasmatická injekce spermie - při špatné kvalitě spermií, pokud při předcházejícím IVF nedošlo k oplození nebo v případech imunologického faktoru (žena vytváří protilátky proti spermiím), se vajíčka oplozují metodou ICSI. Jednotlivé vybrané spermie jsou injikovány vždy jednotlivě do vajíčka speciálním mikromanipulátorem. Embryolog touto mikromanipulační technikou vsouvá připravenou spermii přímo do zralého vajíčka. Touto metodou se významně zvyšuje úspěšnost dosažených těhotenství u párů s příčinami neplodnosti na straně muže, neboť se k oplození každého vajíčka použije vždy jen jediná zdravá spermie.

PICSI - zdokonalená metoda ICSI, k oplodnění vyjíčka se používají selektované zralé spermie s nižším výskytem chromozomálních anomálií. K zisku těchto zralých spermií se používá miska s gelem hyaluronanu, což je enzym obklopující vajíčko, na který se vážou pouze zralé spermie s vytvořenou vazbou na oocytární komplex. Embryolog k oplodnění použije pouze ty spermie, které jsou uchyceny ke gelu hyaluronanu.

Asistovaný hatching - využíváme v případech, pokud existuje podezření na silnější obal embrya, které by se neuchytilo na děložní stěně, nebo v případech selhání oplození v předchozívh cyklech IVF nebo ICSI. Při asistovaném hatchingu embryolog mikromanipulační jehlou naruší obal embrya a tím podstatně zvýší šanci na jeho uhnízdění v děložní stěně a otěhotnění.

Prodloužená kultivace - pokud chceme docílit co nejlepšího výsledku, je vhodné provést prodlouženou kultivaci.

B.

Mimotělní oplodnění - In Vitro Fertilizace (IVF)

Mimotělní oplodnění je nejčastěji užívanou metodou asistované reprodukce, která řeší problém neprůchodnosti vejcovodů, ale je prováděna i v jiných případech: nedostatečné schopnosti vaječníků produkovat vajíčka, endometriózy, imunologického i mužského faktoru neplodnosti.

Diagnostika příčin neplodnosti manželského páru

 • gynekologického a ultrazvukového vyšetření;
 • stanovení hladin hormonů zasahujících do regulace reprodukčního cyklu;
 • dynamických endokrinologických testů;
 • vyšetření mikrobiologického;
 • UZ hysterosalpingografie;
 • laparoskopického a hysteroskopického nálezu;
 • vyšetření funkce štítné žlázy;
 • imunologického vyšetření;
 • komplexního genetického vyšetření;

Diagnostický algoritmus

 • základní podmínky léčby;
 • zhodnocení ovulace;
 • ovariální rezerva;
 • analýza ejakulátu;
 • stav vejcovodů a malé pánve;
 • děloha;
 • imunologie reprodukce.

Léčebné metody

 • korekce endokrinopathií;
 • komplexní operační léčba;
 • rehabilitační léčba podle Mojžíšové;
 • léčba technikami asistované reprodukce (ART):
  • inseminace;
  • mikromanipulační metody;
  • zajištění donorského programu v celém rozsahu (spermie, vajíčka);
  • mikrochirurgické operace mužů za účelem získání spermií (TESE, MESA);
  • kryokonzervace gamet, embryí i tkání reprodukčního systému;
  • léčba s využitím preimplantační genetické diagnostiky (PGD).
 • možnost širokého spektra konziliárních vyšetření zaručuje komplexnost péče.

Odběr vajíček

Nejprve se u partnerky pomocí hormonální stimulace vyvolá ve vaječnících tvorba a zrání vajíček (v tzv. folikulech). V příslušnou dobu, která se stanoví pomoci jednoho či více hormonálních a ultrazvukových vyšetření, se z vaječníků odsaje obsah folikulů, v němž se pak v laboratoři vyhledávají vajíčka. Odběr folikulární tekutiny probíhá v krátkodobé narkóze pomocí ultrazvukové sondy poševní cestou.

Oplodnění vajíček (fertilizace)

Probíhá v embryologické laboratoři. Získaná vajíčka jsou umístěna do zkumavek s kultivačním médiem a následně oplozována přidáním zpracovaných spermií partnera nebo dárce. Při dobrém spermiogramu probíhá tzv. "klasická IVF metoda", při které jsou vajíčka kultivována společně se spermiemi ve speciálním médiu a kontrolována, zda dochází k "samovolnému" oplození "ve zkumavce". Pokud jsou parametry spermiogramu nedostačující, nebo se jedná o tzv. "imunologický faktor neplodnosti", nemohlo by k oplození vajíček výše popsaným způsobem dojít. V takovém případě je nutné použit tzv. mikromanipulační techniku nazvanou "intracytoplazmatická injekce spermií" (ICSI).

Přenos embrya (embryotransfer – ET)

Přenos embrya běžně probíhá na našem pracovišti po 2. – 3. odběru vajíček ve stadiu 2 – 8 buněk. Přenášíme maximálně 3 embrya, ale často je doporučován transfer pouze dvou embryí, další nadbytečná embrya mohou být zmražena. Vlastní přenos embryí je prováděn tenkou kanylou přes hrdlo děložní jako ambulantní nebolestivý výkon.

Mikromanipulace – intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI)

Technika, při které je pomocí speciálního přístroje (mikromanipulátoru) vpravena jediná spermie přímo do cytoplazmy vajíčka. Užívá se v případě nedostatečných parametrů spermiogramu partnera (nízká koncentrace a pohyblivost spermií), při získání spermií chirurgickým odběrem z varlete, při opakovaném selhání oplození v předchozích cyklech, u imunologického faktoru a v některých dalších indikovaných případech.

Prodloužená kultivace embrya

Ve speciálním médiu je možné kultivovat některá embrya do nejvyššího stádia vývoje, kterého lze v laboratoři dosáhnout (do tzv. blastocysty). Kultivace do tohoto stádia trvá přibližně 5 – 6 dní. Prodloužená kultivace umožňuje delší sledování vývoje embryí a vybrat nejkvalitnější embrya pro transfer. Sníží se tak pravděpodobnost zavedení embryí s omezenou schopností buněčného dělení. Embrya jsou transferována do lépe připravené děložní sliznice a mají vyšší šanci na uchycení.

AH – asistovaný hatching

Princip metody spočívá v šetrném otevření obalu embrya (zona pellucida) laserem. Cílem je zvýšit úspěšnost uchycení (implantaci) embryí v děloze. Indikací k AH je věk pacientky nad 35 let, opakované nedosažení těhotenství po transferu kvalitních embryí nebo také zvýšená hladina FSH u pacientky. AH může pacientce doporučit embryolog v případě zjištění opticky silnějšího obalu embrya.

Kryokonzervace embryí

Pokud máme větší počet kvalitních embryí, můžeme je zmrazit pro pozdější použití. Pokud žena neotěhotní ve stimulovaném IVF cyklu, zavádíme v některém z dalších menstruačních cyklů po jednodušší hormonální přípravě rozmražená embrya do dělohy.

Chirurgický odběr spermií

Soubor operačních technik, kterými lze získat spermie přímým odběrem ze tkáně varlat nebo nadvarlat je možné užít v případě, že spermie v ejakulátu nejsou vůbec přítomny.

 • MESA – aspirace spermií z nadvarlete
 • TESA – aspirace spermií z varlete
 • TESE – extrakce spermií z tkáně varlete

Dárcovství spermií a vajíček

Dárcovství reprodukčních buněk je oboustranně anonymní. Získané buňky mohou být použity pouze pro léčbu páru, u něhož ze zdravotních důvodů není jiná šance na těhotenství. Při výběru dárce nebo dárkyně si tento pár vybírá podle základních charakteristik (krevní skupina, barva očí, barva vlasů, výška, váha, etnický původ, vzdělání, povaha a zájmy). Nikdy se dle platných zákonů nedozví identitu dárce.

Podmínky dárcovství

 • věk 18-35 let u dárkyň vajíček, 18 - 40 let u dárců spermií
 • vzdělání minimálně dokončené středoškolské
 • dobrý celkový zdravotní stav
 • negativní výsledky vyšetření infekcí HIV, hepatitidy B a C, syfilis
 • u dárců spermií vyhovující spermiogram a také negativní výsledek vyšetření moči na přítomnost Chlamydia trachomatis
 • absence genetických rizik
 • platné zdravotní pojištění v ČR

Průběh dárcovství spermií

 • Zájemce o darování spermií musí podstoupit v prvé řadě vyšetření spermiogramu, na který se může objednat na telefonu 224 43 3532. Při objednávání sdělte prosím, že jste potenciální dárce spermií.
 • Před vlastním odběrem je nutno dodržet 2 – 5 dní sexuální abstinenci (doba od poslední ejakulace). Vyhněte se konzumaci alkoholu a přílišné fyzické a psychické námaze. Kvalitu spermatu rovněž ovlivňují některé faktory jako stres, drogy, kouření, běžná onemocnění, užívání léků.
 • Výsledek spermiogramu Vám bude sdělen telefonicky do týdne od provedení vyšetření.v
 • V případě, že parametry spermiogramu vyhoví požadavkům na dárce, podstoupíte klinicko - genetickou konzultaci. Při této konzultaci s Vámi bude probrána osobní a rodinná anamnéza a sestaven rodokmen. Následují vyšetření krve a moči, včetně vyšetření chromosomů a molekulárně genetického vyšetření a urologické vyšetření.
 • Kompletní výsledky budou známy asi do dvou měsíců. Pokud budou v pořádku, můžete začít chodit na pravidelné odběry spermatu.
 • Odběr a zmrazení spermatu je možná pouze v době platnosti vstupních vyšetření na infekce, které jsou přenosné krví a sexuálním stykem (3 měsíce od náběru). Odběry spermatu na sebe musí navazovat v celkové délce 6 týdnů. Pokud odběry neproběhnou v době platnosti vstupních vyšetření, musí tato proběhnout znova. Při každém odběru spermatu se provádí vyšetření moči.
 • Celkem je potřeba zamrazit 10 ampulí se spermiemi. Počet odběrů závisí na kvalitě a objemu ejakulátu, obvykle stačí 2-3 návštěvy.
 • Po 180 dnech ode dne zamražení poslední dávky spermií je celý proces ukončen kontrolním vyšetřením krve. Po tomto vyšetření je možné darované spermie používat a vyplatit náhradu účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním.

Průběh dárcovství vajíček

 • Vstupním vyšetřením dárkyň je klinicko-genetické vyšetření, na které je možné se objednat na tel. 734 421 860. Při něm je se zájemkyní probrána osobní anamnéza, rodinná anamnéza, provedeno vyšetření krve a moči (přinést s sebou moč ve sterilní nádobce) a genetická laboratorní vyšetření
 • Výsledky všech vyšetření jsou k dispozici asi za dva měsíce, informace obdrží potenciální dárkyně telefonicky.
 • V případě, že všechna výše uvedená vyšetření jsou v pořádku, následuje specializované gynekologické vyšetření u gynekologa našeho Centra, který pak řídí další postup.
 • Proběhne vyšetření hormonálního profilu (z krve), naplánuje se hormonální stimulace. Dárkyně si po určitou dobu aplikuje injekčně léky, které vedou k růstu a zrání většího počtu vajíček ve vaječnících. Během této doby se provádí 2-3 ultrazvukové kontroly na gynekologii.
 • Během hormonální stimulace se může objevit tzv. hyperstimulační syndrom, který se projevuje především otoky, ve vzácných vážných případech celkovými těžkými otoky s přítomností tekutiny i v břišní a hrudní dutině a poruchami srážlivosti krve. V nejvážnějších případech může být hyperstimulační syndrom důvodem k hospitalizaci. Snahou všech lékařů našeho Centra je výskytu hyperstimulačního syndromu včas zabránit. Jeho riziko je u dárkyň nižší než u žen, u nichž vede léčba metodami asistované reprodukce k těhotenství.
 • Poslední injekce se aplikuje 1 a ½ dne před odběrem vajíček.
 • V den odběru vajíček je nutné kontrolní vyšetření infekcí přenosných krví a pohlavním stykem.
 • Odběr vajíček se provádí v celkové narkóze. Po výkonu za 2 hodiny dárkyně IVF.
C.

Co byste měli vědět, než přijdete na první IVF (umělé oplodnění)

 • 1

  Věk partnerů

 • 2

  Byla-li partnerka těhotná, kolikrát byla těhotná a jakým způsobem bylo těhotenství ukončeno

 • 3

  Jak dlouho se snažíte otěhotnět

 • 4

  Byla již učiněná léčba na neplodnost? Pokud ano, jaký byl typ léčby

 • 5

  Pro podrobnější rozhovor s lékařem a také pro naplánování Vašeho příjezdu, nám pošlete Váš výpis a výpis Vašeho partnera ze zdravotnické dokumentace z minulých vyšetření. Všechny dokumenty musí být psány tiskacím písmem.

Pokud máte výpis, vezměte si výsledky těchto testů (pokud ne, můžete projít kontrolu na místě při první konzultaci):

 • Gynekologické hormony 2-4 dnů menstruačního cyklu - FSH, LH, PRL, estradiol, progesteron
 • Vyšetření štítné žlázy - FT4, anti TPO, TSH
 • Anti-Müllerův hormon (AMH / ICM, AMH / MIS)
 • Trombofilní mutace
 • Studie imunity - přítomnost protilátek proti spermatu, varlata, placentav
 • Rozbor výtěru z hrdla a pochvy, včetně plísní, mycoplasma, ureaplasma, chlamydií
 • Výsledky kolposkopického vyšetření děložního čípku, cytologie
 • Spermiogramm
 • Pokud jsou k dispozici - výsledky laparoskopii

Nejlepší doba kontrolního vyšetření - týden před menstruací, kontrolní ultrazvuk - dále si můžete vzít léky na stimulaci, včetně stimulačního programu a harmonogram dalšího postupu.