Outpatient gynecology

A.

Immunization against cervical cancer

We offer our surgery Vaccination against cervical cancer and genital warts.

The vaccine protects 100 % effective against infection by human papillomavirus types 16, 18, 6 and 11 (Human Papilloma Virus, HPV).

 • Papillomaviruses 16 and 18
  Papillomaviruses 16 and 18 are responsible for:
  • 70 % of cervical cancer cases
  • 75 % of cases of abnormal findings in the cervix , which lead to cancer sculpture
  How and why the infection causes tumor growth ? >>>
 • Papillomaviruses 6 and 11
  HPV- 6 and 11 are responsible for 90 % of cases of external genital warts
  Why wart problem? >>>

For whom vaccination is appropriate?

 • For children (girls and boys) aged 9-15 years
 • For women aged 16 to 26 years
 • For women older than 26 years if the vaccinations are themselves interested in (a degree of protection can be expected)

How vaccinations work?

 • The shoulder as other routine vaccinations
 • In three batches : first dose on day 0, the second dose at 2 months, 3rd dose after 6 months from 1 benefit

There is some complication?

 • Temporary increase in temperature (1 in 10 women)
 • Redness and pain at the injection site (1 in 10 women)
 • Very rarely, allergic reaction, or hives (1 in 10,000 women)

How much is vaccination?

 • The vaccine is not covered by health insurance
 • Each dose is charged separately before application
 • The vaccine is available directly at our office
 • Price including one dose application (total need three doses) varies depending on the vaccine applied:
  vaccine Gardasil
  vaccine Cervarix
 • If you have already purchased vaccine dose on the prescription, you pay only the application itself

How to order?

 • Contact our reception (e-mail, phone) and you nurse the vaccine orders
 • Take you your vaccination certificate if you do not, we will issue a medical certificate of vaccination
 • Order may be in our country unregistered patients
B.

Perioperative care

If necessary, the surgery we are able to provide:

 • supplement preoperative diagnosis,
 • care and preparation for the operation, including a thorough analysis of operational possibilities, approaches, techniques and potential extent of the surgery, the risk of complications or consequences of surgery on health,
 • quality operating room, including any inpatient hospitalization,
 • perform surgery by an experienced surgeon,
 • post-operative follow-up care.
C.

Long-term contraception without hormones

IUD without hormones GyneFix® for patients from 15 to 45 years.

From April 1, 2011, we are one of the few certified gynecologists misleading IUD without hormones - GyneFix®.

GyneFix® is the element without hard plastic body and spokes, which thanks to its design and method of insertion fewer side effects than conventional IUD and is therefore suitable for most women, including those who have not given birth.

Why is it advantageous for women?

 • Does not contain hormones (active only in the uterus)
 • Protects against unwanted pregnancy for 5 years and can be removed at any time with immediate return of fertility
 • Is not definitive as sterilization
 • A small, flexible, conforms to the shape and size of the uterine cavity virtually all women
 • The conversion is much cheaper than hormonal IUD and modern hormonal contraceptive pills (savings of CZK 2,500 to 8,000,- CZK per year)
 • GyneFix® can be used as a postcoital method to five days after unprotected sexual intercourse with an almost 100 % protection against pregnancy
 • Price from 3600,- CZK including the introduction of

If you are NEW GyneFix® interested and have any further questions about the application, please contact us.

D.

Moderní způsob vyšetření cytologie

Nově nabízíme moderní a spolehlivý způsob cytologického vyšetření buněk děložního čípku pomocí odběru do tekutého média (tzv. LBC)!

Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. nabízíme možnost odběru cytologie do tekutého média tzv. ThinPrep PAP Test.

Odběr buněk z děložního čípku je součástí preventivního gynekologického vyšetření, které se v ČR provádí 1x ročně a slouží k vyhledávání přednádorových stádií a rakoviny děložního čípku.

Nová metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu předrakovinných a rakovinných buněčných změn na děložním čípku.

Vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci a kartáček s odebranými buňkami se „vypere“ ve speciální fixační tekutině, v níž jsou buňky transporotvány do cytologické laboratoře.V laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem : mikroskopickým vyšetřením specializovanými pracovníky a opakovaně vyhodnoceny počítačovým software, který dokáže najít a označit i jedinou abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí ojedinělých přednádorových a rakovinových buněk.

U klasické 50 let staré metodiky odběru cytologie otěrem špachtle či kartáčku na podložní sklíčko dochází v 10-30% případů k přehlédnutí patologických buněk a podhodnocení nálezu.

Chceme našim klientkám poskytnou bezpečnou a moderní možnost prevence s vysokým stupněm záchytu závažných patologií a proto poskytujeme možnost vyšetření cytologie metodou LBC.

Podrobné informace najdete i na webu naší cytologické laboratoře: www.biopticka.cz a www.gynekolog.cz a máme je k dispozici v písemné podobě v čekárně naší ordinace.

Cena 1 LBC vyšetření je 500,-Kč, zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Klientky hradí poplatek při vyšetření na recepci naší ambulance v hotovosti.