Reprodukční medicína

Metody a diagnostika reprodukční medicína

Spermiogram - analýza ejakulátu, což je zjištění kvality spermií a tedy plodnosti muže. Jedná se o laboratorní vyšetření ejakulátu, u kterého se hodnotí dvě složky vlastností - makroskopické a mikroskopické. Odběr se uskutečňuje v odběrové místnosti svépomocí po sexuální abstinenci 2 až 3 dnů.

Datace styku - časovaný styk - pokud víme, že žena má zdravé a průchodné vejcovody a muž má normální hodnoty spermiogramu, přistupujeme k časovanému styku. Po kontrolách na ultrazvuku určíme optimální dobu ovulace a naplánujeme páru nejvhodnější období pro pohlavní styk.

Intrauterinní inseminace - používáme v případě volné průchodnosti vejcovodů a při fyziologických hodnotách spermiogramu. Přímo do dutiny děložní, méně často do hrdla děložního, se zavádějí ty nejkvalitnější spermie (po zpracování v andrologické laboratoři). Výkon se provádí ambulantně bez narkózy, pomocí tenkého plastového katetru.

IVF - In vitro fertilizace - mimotělní oplodnění se používá v případě dobré kvality spermií, v případě neprůchodných nebo chybějících vejcovodů, při selhání jednodušších metod, v případech endometriosy, špatné funkce vaječníků. K přípravě organismu ženy se ordinují stimulační léky umožňující nárůst většího počtu foliklů (dutinek obsahujících vajíčka) ve vaječnících. Odběr vajíček trvá jen několik minut a pokud žena nemá žádné potíže, odchází po 2 hodinách v doprovodu domů. Ve stejný den odevzdává partner ženy vzorek spermatu. Při dobré kvalitě spermií se vajíčka oplozují jejich přidáním a oplození se děje přirozeným způsobem v inkubátorech.

čtěte více o IVF

ICSI - Intracytoplasmatická injekce spermie - při špatné kvalitě spermií, pokud při předcházejícím IVF nedošlo k oplození nebo v případech imunologického faktoru (žena vytváří protilátky proti spermiím), se vajíčka oplozují metodou ICSI. Jednotlivé vybrané spermie jsou injikovány vždy jednotlivě do vajíčka speciálním mikromanipulátorem. Embryolog touto mikromanipulační technikou vsouvá připravenou spermii přímo do zralého vajíčka. Touto metodou se významně zvyšuje úspěšnost dosažených těhotenství u párů s příčinami neplodnosti na straně muže, neboť se k oplození každého vajíčka použije vždy jen jediná zdravá spermie.

PICSI - zdokonalená metoda ICSI, k oplodnění vyjíčka se používají selektované zralé spermie s nižším výskytem chromozomálních anomálií. K zisku těchto zralých spermií se používá miska s gelem hyaluronanu, což je enzym obklopující vajíčko, na který se vážou pouze zralé spermie s vytvořenou vazbou na oocytární komplex. Embryolog k oplodnění použije pouze ty spermie, které jsou uchyceny ke gelu hyaluronanu.

Asistovaný hatching - využíváme v případech, pokud existuje podezření na silnější obal embrya, které by se neuchytilo na děložní stěně, nebo v případech selhání oplození v předchozívh cyklech IVF nebo ICSI. Při asistovaném hatchingu embryolog mikromanipulační jehlou naruší obal embrya a tím podstatně zvýší šanci na jeho uhnízdění v děložní stěně a otěhotnění.

Prodloužená kultivace - pokud chceme docílit co nejlepšího výsledku, je vhodné provést prodlouženou kultivaci.