Perioperační péče

Perioperační (předoperační) péče

V případě nutnosti operačního zákroku umíme zajistit:

  • případné doplnění předoperační diagnostiky,
  • péči a přípravu k operaci včetně důkladného rozboru operačních možností, přístupů, technik, možného rozsahu operace, rizika komplikací či následků operačního výkonu na zdravotní stav,
  • kvalitní operační sál včetně případné hospitalizace v lůžkovém zařízení,
  • vykonání operačního výkonu zkušeným operatérem,
  • návaznou pooperační péči.