Moderní způsob vyšetření cytologie

Moderní způsob vyšetření cytologie metodou LBC

Nově nabízíme moderní a spolehlivý způsob cytologického vyšetření buněk děložního čípku pomocí odběru do tekutého média (tzv. LBC)!

Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. nabízíme možnost odběru cytologie do tekutého média tzv. ThinPrep PAP Test.

Odběr buněk z děložního čípku je součástí preventivního gynekologického vyšetření, které se v ČR provádí 1x ročně a slouží k vyhledávání přednádorových stádií a rakoviny děložního čípku.

Nová metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu předrakovinných a rakovinných buněčných změn na děložním čípku.

Vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci a kartáček s odebranými buňkami se „vypere“ ve speciální fixační tekutině, v níž jsou buňky transporotvány do cytologické laboratoře.V laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem : mikroskopickým vyšetřením specializovanými pracovníky a opakovaně vyhodnoceny počítačovým software, který dokáže najít a označit i jedinou abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí ojedinělých přednádorových a rakovinových buněk.

U klasické 50 let staré metodiky odběru cytologie otěrem špachtle či kartáčku na podložní sklíčko dochází v 10-30% případů k přehlédnutí patologických buněk a podhodnocení nálezu.

Chceme našim klientkám poskytnou bezpečnou a moderní možnost prevence s vysokým stupněm záchytu závažných patologií a proto poskytujeme možnost vyšetření cytologie metodou LBC.

Podrobné informace najdete i na webu naší cytologické laboratoře: www.biopticka.cz a www.gynekolog.cz a máme je k dispozici v písemné podobě v čekárně naší ordinace.

Cena 1 LBC vyšetření je 500,-Kč, zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Klientky hradí poplatek při vyšetření na recepci naší ambulance v hotovosti.