Velké gynekologické operace

Velké gynekologické operace

Laparoskopický přístup – endoskopické operace – minimálně invazivní výkon

 • Diagnostika sterility

  gynekologická operace sloužící k stanovení příčiny sterility, ozřejmění stavu dělohy, vaječníků, vejcovodů (včetně zjištění jejich průchodnosti) a celé oblasti malé pánve i dutiny břišní
 • Rozrušení srůstů

  srůsty v oblasti malé pánve mohou způsobovat sterilitu či bolesti, nejšetrnější je jejich laparoskopické rozrušení
 • Konzervativní operace vejcovodů či vaječníků

  laparoskopická operace, při které se co nejšetrněji odstraňují cysty z vaječníků či se zprůchodňují vejcovody
 • Odstranění vejcovodů či vaječníků

  operační výkon, při kterém se laparoskopicky odstraňují vejcovody či vaječníky např. z důvodu nádoru či zánětu
 • Odstranění myomů z dělohy

  gynekologická operace sloužící k odstranění myomů z dělohy, které způsobují například sterilitu, krvácení či bolesti
 • Odstranění slepého střeva

  endoskopická operace sloužící k odnětí apendixu bez nutnosti klasického otevření dutiny břišní
 • Sterilizace

  operační výkon, při kterém se přeruší průběh vejcovodů za účelem trvalé nemožnosti otěhotnět

Klasický přístup – abdominální tj. otevřením stěny břišní řezem

 • Rozrušení srůstů, odnětí vejcovodu či vaječníků, odstranění myomů děložních, vyjmutí dělohy – kompletní rejstřík gynekologických operací, které se provádí tehdy, jestliže z určitých důvodů není možné endoskopické řešení situace

Klasický přístup – vaginální (pochvou)

 • Vyjmutí dělohy a přívěsků děložních

  nejčastěji se provádí při sestupu dělohy a poševních stěn, většinou ve vyšších věkových kategoriích
 • Plastiky poševních stěn

  operace se provádí většinou při poruchách kontinence (udržení moče) a to většinou u starších žen

Kombinovaný přístup – laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

 • V současné době velmi frekventovaná gynekologická operace, při které se po laparoskopické přípravě (minimální traumatizace břišní stěny) odejme děloha případně i s vaječníky a vejcovody pochvou. Nespornou výhodou oproti klasickému abdominálnímu přístupu při odnětí dělohy je zkrácení hospitalizace a zejména rekonvalescence po operačním výkonu