Malé operační výkony

Malé operační výkony

Kompletní rejstřík takzvaných malých gynekologických výkonů:

Kyretáž

malá gynekologická operace, která je diagnostickým i terapeutickým výkonem, slouží k získání materiálu z dutiny děložní pomocí nástroje nazývaného kyreta

Interrupce

malá gynekologická operace sloužící k odstranění nežádoucího těhotenství z dutiny děložní, většinou odsátím umělohmotnou trubičkou – kanylou

Hysteroskopie

malá gynekologická operace, kdy zavedením tenkého endoskopu přes hrdlo děložní do dutiny děložní opticky hodnotíme stav této dutiny včetně například ústí vejcovodů či vzhledu děložní sliznice

Operační hysteroskopie

malý gynekologický výkon, který umožňuje po zavedení endoskopického nástroje do dutiny děložní odstraňování například drobných myomů či polypů v dutině děložní

Ablace kondylomat

malý gynekologický výkon sloužící k odstranění výrůstků na zevním genitálu pomocí elektrické kličky či skalpelu

Konizace čípku elektrickou kličkou

malý gynekologický výkon prováděný při onemocnění hrdla děložního